Popular Articles

Concept de lux neue klasse

Concept de clasă nouă dezvoltat de designerul industriei din Singapore, Ying Hern Pow, combină elemente ale coupe-ului, care prezintă caracteristici neobișnuite și proporții radicale. Stilul ei este pur și simplu impecabil, în principal din cauza

Flori din argilă polimerică - o clasă de masterat cum să-și

Florile magnifice sunt făcute de mulți meșteri din diferite materiale non-standard. Acestea pot fi țesături, hârtie sau piele. Dar din ce în ce mai mult își îndreaptă atenția către un material plastic, cum ar fi polimerul. Din ea puteți crea produse

Opțiuni de design interior în stil modern (60 de idei de

Designulinterioralunuiapartamentîntr-unstilmodernreprezintăotranzițieatimpuluișiprogrestehnologic.Înlumeanoastră,caresedezvoltăatâtderepedeîncâtomenireanuarenicimăcartimpsăobserverealizărileîntoatedomeniile,celemairecentetehnologiiaudevenitcomponentaprincipalăîninteriorulapartamentelor,caselor,cabanelorșipenthouse-urilor.Designulclasicalapartamenteloraduratmulttimpstilurilormoderneșinoi.Interiorulmodernartrebuisăreflecteșiindividualitateașicaracterulproprietarului,unelemicidecorativepotfiprezentateîntr-unstilclasic,careaduceofarmecdefarmecșichicîncameră.Apartamenteleîntr-unstilmodernartrebuisăfienunumaiconfortabileșiconfortabilepentruproprietar,cișisuficientdefuncționale,corespunzătoareritmuluișitendințelorsecoluluiXXI.Pentruunastfeldedesign,avangarda,prezentăînstilulclasic,estestrăină,darînuneledetaliiclasiculsereflectăînprezent.Laurmaurmei,toatălumeaștieadevărulsimplucănoulesteunvechibineuitat.Deci,designulclasicalapartamenteloresteadeseabazapentrucreareaunuiinteriormodern.Apartamentînstilmodernestedecoratînculoricaldeșiluminoase,ceeacefacespațiuldelocuitmaispațios.Sufrageriaelegantăestecombinatăcusalademese.Mobiliertapițataratăorganic,cumobiliermodularfuncționaldinlemn.Livingînstilmodern,într-unapartamentorașobișnuitînBelgorod.Înacestarticol,citiți:1Interiormodernșidirecțiilesale2Caracteristicilegeneraleșigeneralealestiluluimodern3Bucătărie-sufragerieînstilArtDeco.video4Interiorulapartamentelorurbaneșicasedețarăîntr-unstilmodernInteriorulmodernșidirecțiilesaleDesignulmodernalapartamentelorincludemaimultestiluri:Direcțiatechnoexistărelativpescurt,apărutăacum30deani.Cutoatedetaliilesaledininterior,eltransmitestareadespiritșistareageneralăatimpuluicândaavutloccomputerizareaglobală.Designulșidecorareaapartamentelorînaceststilvorpotrivioamenilorextremdeneobișnuitșispecific,deoareceacestinterioramintestecevademijlocîntreunclubdenoapte,ungarajsaualtspațiudestulderezidențial.Numulțiîșialegaceastăopțiunedatoritărudenseișiextravaganțeisale.Materialeleprincipaleîncreareauneiatmosferecomunesuntmetalulșisticla.Designuldeperețiînstilultechnoestecaracterizatdeliniinetede,drepteșiclare.Undetaliuimportantesteiluminarea,careseamănăcuproiectoriidincluburiledenoapte.Stilulmodernoferăcerințestrictepentrufuncționalitateainteriorului.Cameratrebuiesăfiedotatăcutoatemobilierulnecesar,darsărămânăspațioasășisănufieaglomerată.Proiectdedesignaluneicameredeoaspetiinstilultechno.Designinteriormoderndeapartamenteînstiluldeminimalismulsebazeazăpeopaletădeculoripastelate,cumarfibej,gri,alb,șialtele.Încameradeacesttipnuexistăaccenteluminoase,stridentăcarecomandaatentia.Conceptuldebazăalminimalismuluiestecantitateaminimădemobilierșispațiulșilibertateamaximă.Decorulperetilordinapartament,realizatinaceststil,esteminimizatsauabsentcutotul.Uneledetaliiîninteriorsuntrealizateîntr-unstilclasic.Formelelaconiceșifiguriledirectesuntdeasemeneaocaracteristicăintegralăaminimalismului.Aceststil,precumșistilulclasic,esteidealpentrudecorareaunuicabinetîntr-unapartamentpentruopersoanădeafaceri.Camerădezimodernăînstilminimalist.Stilulminimalismuluinurecunoașteexcesele,deciesteidealpentruproiectareaapartamentelormici.Designulunuiapartamentîntr-unstilmoderndeînaltătehnologieestecaracterizatdeculorireci.Culoricumarfiargint,alb,negru,idealepentruopaletăînstilulhigh-tech.Darnuuitațideaccenteleluminoase,caretrebuiesăfiecusiguranțăprezenteîntr-ocamerădeacesttip.Stilulhi-techesteadeseacomparatcudesignul,realizatîntr-unstilclasic.Camerădeoaspețiînstilhigh-tech.Designulfuncționalșipracticalunuiinteriormodern.Imitareapicăturilordemetallichidpepereteadevenitunuldintrecelemaicomuneelementedecorativeînstilulhigh-tech.StilulArt-decoestecelmaipotrivitpentruoameniicreativi.Culorilesaleluminoase,detaliileneobișnuiteșicreative,suvenirurileexclusiveîșiaducamprentaasuprainterioruluigeneral.Designulmodernalunuiapartamentcuocamerăsau,dimpotrivă,unconacluxos,proiectatînaceststil,adeseaincludeelementedeculturidiferite,fiecăestevorbadeoacoperiredeculoareleopardă,fiedeovazăjaponezășic.Separecătotulafuzionatîntr-unul,darunîntregarmonios.StilulArtdecoîiplacecontrastele.Cireșelestrălucitoarealecireșeloraratăbinepefundalultonurilordeluminăbej.CaracteristicilefundamentaleșigeneralealestiluluimodernSepoatedistingeastfeldecaracteristiciatuncicânddecorațiocamerăcuundesignmodern:Modernul,cașidesignulclasicalapartamentelor,secaracterizeazăprinprezențaunorliniiclareșidrepte,darînacelașitimp,curbeledeliniiîntreruptesepotrivescarmoniosîntr-unastfeldeinterior.Totulînjurtrebuiefăcutdestuldesimplușiconcis,darfărăapierdefuncționalitateașispațiulmare.Probabil,spațiulesteunadintrecelemaiimportantecerințepentrudesignulinteriorului,pentrucătrăimîntr-oepocădelibertateșiprogres.Interesantînacestdesignestefinisajuldemetal,crom,luciușialtemateriale.Datorităunortrucuridedesign,spațiulinteriorpoatefimăritvizualșipoatefiredus.Oatențiedeosebitătrebuieacordatăiluminării.Trebuiesăexistemultălumină!Eltrebuiesăpătrundăliteralmenteîntoatepărțile.Esterecomandatsădecorațiferestrelecâtmaisimplușicâtmaisimpluposibil,celemaiușoarematerialecarecurg,cumarfiorganza,tul,văl,viscoză,mătase,lenjerieetc.,vorficelemaibunepentruacestlucru.Unadintrecelemaiimportantecomponenteestepaletadeculorișinuanțecaresuntprezenteîninteriorulmodern.Stilulinterioruluimodern,realizatînculorigri-alb,evidențiazăiluminatulselectatcorespunzător.Decorulactualalinterioruluimodernesteoglinda.Culorilepotfivariate,variinddelatonuripastelate,caresuntinerenteîninteriorulînstilulclasic,șiseterminăcuamestecurideacidstrălucitor.Principalullucruestecătoatesoluțiilecolorartrebuisăfieînarmonieunulcucelălalt.Nuvăfiefricăsăexperimentațiatuncicândalegețimaterialedefinisareșialtedetaliiatuncicândcreațiunaspectunicalapartamentuluidvs.,carevacorespundestăriiinterneaproprietaruluisău.Unexempludedesigninteriordiscretșilaconicîntr-unstilmodern.Dormitorluxosîntr-unstilmodernîntr-ocasădețarădinAustria.Bucătărie-sufragerieînstilArtDeco.videoInteriordeapartamenteorașșicasedețarăîntr-unstilmodern

Hârtii 3d în interior - 59 de fotografii în înregistrarea

Imagini de fundal 3d în interior - un decor foarte frumos, folosit pentru pereți și plafoane. Acestea au o mare varietate de culori, modele și texturi care pot face camera originală, confortabilă și, în același timp, spațioasă. În acest articol vom

Design de dormitor 4 pe 4: idei de design

Alegerea designului dormitorului cu 4 metri pe patru metri trebuie să se bazeze pe avantajele practice ale utilizării ulterioare a spațiilor. Dar dacă camera are o zonă mică? Un alt instrument de control este culoarea, cu ajutorul căruia puteți

Cameră confortabilă - 70 de fotografii de idei de la

Cum de a face un dormitor confortabil cu propriile mâini? Pentru a face acest lucru, puteți folosi întotdeauna tot felul de accesorii și draperii de textile. În plus, este foarte important să alegeți culoarea potrivită pentru decorarea camerei și să

Apartament rafinat din moscova - 67 de metri de confort

Pentru câteva minute vă sugerăm să vă mutați la 67 de metri pătrați de apartament din Moscova. Cu toate acestea, zona nu are prea mare importanță, așa că vom începe imediat cunoștința cu apartamentele. Un element integrant al interiorului este un

Apartament elegant în stil minimalist: confort rațional de

Vă interesează designul interior al unui mic studio? Vă aducem la cunoștință un proiect de design pentru un apartament cu o cameră, proiectat de arhitectul Rick Joy. Designul întregului spațiu se bazează pe o culoare albă. Cu aceasta, negrul se

Zonarea apartamentului cu o cameră - 62 de fotografii de

Având un stoc mic de metri pătrați, uneori, este destul de dificil să se decidă cum să se facă zonarea unui apartament cu o cameră. Destul de simplu nu s-au rezolvat doar întrebări precum: ce să puneți, cum să organizați o zonă de dormit, alegeți un

Stilul modern de artă deco în interior

Un stil art-deco sa născut în interiorul casei din Paris la începutul secolului al XX-lea. Altfel se numește art deco. Condiția sa obligatorie este utilizarea de materiale prețioase scumpe. Principalele caracteristici distinctive ale stilului Art
- Advertisement -